Museo Galego da Marioneta

Dublin Core

Título

Museo Galego da Marioneta

Descripción

O Museo Galego da Marioneta, inaugurouse en outubro do ano 2001, Froito dun convenio de colaboración subscrito
entre o Concello de Lalín e a compañía “Viravolta títeres”, que xestionou este espazo permanente para mostrar a súa
colección de marionetas e fomentar o goce, investigación, estudio e recuperación da arte dos títeres; o museo amplía
cada ano o seu fondo documental con incorporacións de novas pezas, libros, vídeos e outros materiais sobre esta
materia.

Autor

Concello de Lalín / Compañía Viravolta Títeres

Social Bookmarking

Fecha de agregación
December 15, 2019
Colección
Centros / Museos
Citación
Concello de Lalín / Compañía Viravolta Títeres, “Museo Galego da Marioneta,” Biblioteca Virtual Unima Argentina, consulta 8 de agosto de 2022, https://unima-argentina.org/biblioteca/items/show/6.